Categories
General

Apel Public catre autoritatile locale

A P E L

către autorităţile locale
pentru promovarea utilizării bicicletei ca mijloc de transport în Cluj-Napoca

Noi, cetăţeni ai municipiului Cluj-Napoca,
dorind să avem un oraş cu mai puţină aglomeraţie, praf, zgomot şi gaze de eşapament, în care să îţi facă plăcere să trăieşti şi să te deplasezi,
văzând că traficul auto a atins o intensitate ce afectează negativ deplasarea în oraş, activităţile economice, sociale şi culturale,
ştiind că există soluţii alternative, dar văzând că multe par a fi neînţelese sau prea mult amânate sau aplicate inadecvat şi că nu există o strategie coerentă în acest domeniu, considerând că bicicleta este o parte a soluţiei, fiind un vehicul ecologic, eficient energetic, suficient de comod şi rapid, care ocupă puţin spaţiu, nu face zgomot, nu emite noxe şi are un efect benefic asupra sănătăţii celor care îl folosesc în mod regulat,

SOLICITĂM
autorităţilor locale:

 

1. Realizarea unei reţele coerente de piste şi alte căi de comunicaţie specifice pentru biciclete în întregul oraş. Dar nu oricum, ci:

– de calitate adecvată (de exemplu respectând lăţimea de minim 1,50 metri pe sens, marcare şi semaforizare corespunzătoare, ridicarea maşinilor care le blochează etc.)
– care să nu ia din puţinul spaţiu ce a mai rămas pietonilor sau din spaţiile verzi (ci din cele folosite acum de maşini sau ocupate cu panouri publicitare, tonete etc.)
– care să se realizeze acolo unde este cea mai mare nevoie de ele, nu unde e mai uşor sau ieftin (trebuind să se înceapă prin interconectarea zonelor de maxim interes, cum sunt zona centrală, principalele cartiere, zonele comerciale şi de agrement, marile unităţi de învăţământ şi industriale).

2. Realizarea de rastele şi alte facilităţi adecvate de parcare în siguranţă a bicicletelor (în toate zonele de interes public, precum şi în cartierele de blocuri, campusurile universitare şi alte zone unde parcarea lor în siguranţă este acum o mare problemă);

3. Asigurarea pe viitor în mod gradat a intermodalităţii de transport ( posibilitatea de a lua bicicleta în / pe mijloacele de transport în comun).

4. Deschiderea pentru traficul bicicletelor în ambele sensuri pe străzile care au la ora actuală regim de sens unic şi exceptarea bicicletelor de la alte restricţii de circulaţie sau staţionare impuse pentru vehicule, cum sunt benzile rezervate pentru transportul în comun sau aleile şi străzile pietonale.

5. Luarea altor măsuri de promovare a mersului pe bicicletă, precum şi mersului pe jos şi a transportului în comun.

6. Descurajarea utilizării autoturismelor, extinderea zonelor pietonale, implementarea adecvată a regulilor de aprovizionare şi acces pentru traficul greu, degajarea trotuarelor şi spaţiilor verzi de autovehicule şi construcţii şi redarea, către cetăţeni, a spaţiului public.

Apel lansat de Clubul de Cicloturism NAPOCA (CCN – contact: 0744-576836, office@ccn.ro) în 21 septembrie 2007 cu
ocazia Săptămânii Europene a Mobilităţii, deschis pentru semnare către toţi cetăţenii municipiului Cluj-Napoca

Apel Public catre autoritatile locale – varianta PDF

Formular de tabel de semnaturi de sustinere pentru apelul – petitie catre Primarie pentru promovarea bicicletei. De listat si dat la semnat la colegi, rude, prieteni… cand se umple un tabel ( are loc pentru 15 persoane), faceti sa ajunga la adresa indicata in ultimul rand al tabelului.

Formular de tabel de semnaturi – PDF, se deschide cu Acrobat Reader

3 replies on “Apel Public catre autoritatile locale”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.